Zpět na hlavní stránku / Back to Main Page

O turnaji / About Tournament
Kolo / Round
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partie ke stažení / Games in PGN
Z historie turnaje / Tournament History
Zajímavé odkazy / Related Links
Vzkazy pořadatelům / Messages to Organizers
Navštivte město Náchod /Visit Town Náchod

Propozice v angličtině / Specifications in English Šachový oddíl TJ Náchod pořádá
ve dnech 01.-09.07.2006
ve spolupráci s Městským úřadem Náchod

4.ročník mezinárodního FIDE turnaje
"O pohár starosty města Náchoda"

hraného pod názvem: "MASPORK NIKI OPEN"

Místo konání: Základní škola T.G.Masaryka Náchod
Prezentace: 01.07.2006 10.30 hod - 13.30 hod.
Zahájení: Slavnostní zahájení 14.30 hod.
Cenový fond: Kč 42.000
Systém turnaje: Švýcarský - 9 kol
Tempo hry: 2 hod./40 tahů + 1 hod. na dohrání partie (max.6 hodin hry)
Vítězové předchozích ročníků: 2003 - GM Jiří Lechtýnský (CZE)
2004 - Zbyněk Ringel (CZE)
2005 - IM Bengt Lindberg (SWE)
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Volf, Jiskra Ústí nad Orlicí - ústřední rozhodčí
Ceny: 1. místo: Kč 15.000
2. místo: Kč 9.000
3. místo: Kč 6.000
4. místo: Kč 4.000
5. místo: Kč 3.000
6. místo: Kč 2.000
7. místo: Kč 1.000
Nejlepší senior nad 60 let: Kč 1.000
Nejlepší žena nad 18 let: Kč 500
Nejlepší junior/ka do 15 let: Kč 500
Startovné pro hráče s FIDE ELO: GM, IM, WGM, WIM zdarma
2400+ Kč 200
2250-2399 Kč 250
2100-2249 Kč 300
1950-2099 Kč 350
1800-1949 Kč 400
1799- Kč 450
Startovné pro hráče bez FIDE ELO: GM, IM, WGM, WIM zdarma
2100+ Kč 400
2000-2099 Kč 450
1900-1999 Kč 500
1700-1899 Kč 550
1699- Kč 600
Sleva na startovném: Junioři a juniorky do 15 let - 50% dle ELA
Invalidní sportovci (průkaz ZTP, ZTP/P) 25% dle ELA
Hráči z oddílů okresu Náchod sleva 100Kč (při účasti minimálně dvou hráčů oddílu)
SLEVY SE NEKUMULUJÍ
Startovné bude vybíráno při prezentaci
Rozpis kol: 1.-8.kolo: 1.-8.7.2006 vždy od 15.00 hod.
9.kolo: 9.7.2006 od 09.00 hod., vyhlášení vítězů 15.30 hod.
Poznámka: středa 5.7.2006 státní svátek, čtvrtek 6.7.2006 státní svátek
Ubytování: Internát VOŠ, SPŠS a SOU Náchod
Dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením: Kč 190/noc
Každý pokoj je vybaven ledničkou
300m od hrací místnosti
pí Hejcmanová,tel. +420 603 931 353, +420 491 426 180, +420 491 426 243

Hotel Hynek
5x dvoulůžkový pokoj - Kč: 690 (Kč: 345/osoba a den; sám Kč: 500/den)
3x třílůžkový pokoj - Kč: 990 (Kč: 330/osoba a den; sám Kč: 600/den)
cena ubytování obsahuje snídani v hodnotě Kč 50
Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, televizí se satelitním příjímačem (25 programů)
Hotel naleznete na: www.motylek.com/nachod/hynek/cesky.asp

Ubytovna klubu českých turistů
info: paní Netrestová, tel: +420 776 325 394
2x třílůžkový pokoj, 7x čtyřlůžkový pokoj
Cena Kč: 130/osoba a den když 8 nocí
Cena Kč: 150/osoba a den méně nocí
Ubytovací kapacita 50 osob
Přihlášky do turnaje: Ing. Petr Dusbaba, č.p. 108, 549 37 Žďárky
tel: +420 491 482 977 (byt), +420 602 628 968 (GSM)
e-mail: sachytjnachod@seznam.cz nebo p.dusbaba@tiscali.cz
s ubytováním závazně do 05.06.2006
Ředitel turnaje: Ing. Petr Dusbaba, č.p. 108, 549 37 Žďárky
tel: +420 491 482 977 (byt), +420 602 628 968 (GSM)
e-mail: p.dusbaba@tiscali.cz
Organizační výbor turnaje: Ing Petr Dusbaba - prezident oddílu
Ing. Jan Mojžíš, Ing. Michal Cerha, Zdeněk Král, Jan Novotný - členové oddílového výboru
Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé!
Náchod a okolí na internetu: www.enachod.cz
nachodsko.cz/isna/start.htm
www.nachodsko.info
www.mestonachod.cz/default.asp
www.travel-profi.cz/nach.htm
www.trasovnik.cz/k_khrad/nachod/nachod.asp
www.nachod.cz/index.html
www.pruvodce.com/nachod
guide.travel.cz/71

 

Propozice v češtině / Specifications in Czech Chess Club TJ Náchod arranges
in 01.-09.07.2006
in conjuction with Municipal Office Náchod

4th volume of international FIDE tournament
"Cup of Town Mayor of Náchod"

under the name "MASPORK NIKI OPEN"

Place action: the Basic School of T.G.Masaryk
Presentation: 01.07.2006 10.30 a.m. - 1.30 p.m.
Initiation: 2.30 p.m.
Price fund: CZK 42.000
Tournament system: swiss - 9 rounds
Playing rate: 2 hrs/40 moves + 1 hr to the end (max. 6 hrs)
Champions of previous volumes: 2003 - GM Jiří Lechtýnský (CZE)
2004 - Zbyněk Ringel (CZE)
2005 - IM Bengt Lindberg (SWE)
Main arbiter: Jaroslav Volf, Jiskra Ústí nad Orlicí
Prices: 1st place: CZK 15.000
2nd place:CZK 9.000
3rd place: CZK 6.000
4th place: CZK 4.000
5th place: CZK 3.000
6th place: CZK 2.000
7th place: CZK 1.000
best senior above 60 years: CZK 1.000
best woman to 18 years: CZK 500
best junior to 15 years: CZK 500
Charge according to FIDE ELO: GM, IM, WGM, WIM free
2250-2399 CZK 250
2100-2249 CZK 300
1950-2099 CZK 350
1800-1949 CZK 400
1799- CZK 450
Charge according to national ELO: GM, IM, WGM, WIM free
2100+ CZK 400
2000-2099 CZK 450
1900-1999 CZK 500
1700-1899 CZK 550
1699- CZK 600
Deduction in charge: juniors to 15 years - 50% according to ELO
disabled persons 25% according to ELO
deductions are not added!
Charge will be collected on registation!
Round schedule: 1st - 8th round: 01.-08.072006 always from 3.00 p.m.
9th round: 09.07.2006 from 09.00 a.m., Winner's ceremony 3.30 p.m.
Notice: Wendesday 05.06.2006, Tuesday 06.07.2006 legal holiday
Accomodation: School hostel VOŠ, SPŠS and SOU Náchod
Twoo and three bed!s rooms with own sanitary facility - CZK 190/night
Every room with ice-box
300m from playing room
Mrs Hejcmanová, tel. +420 603 931 353, +420 491 426 180, +420 491 426 243

Hotel Hynek
5x two bed's room  - CZK 690 (CZK 345 person/day; alone CZK 500 - day)
3x three bed's room - CZK 990 (CZK 330 person/day; alone CZK 600 - day)
Prices inclusive od breakfast
Shower and TV with sattelite in rooms (25 programmes)
Information: www.motylek.com/nachod/hynek/cesky.asp

Hostel of Czech Tourist Club
info: Mrs Netrestová, tel: +420 776 325 394
2x three bed's room, 7x four bed's room
CZK 130 - person/day when 8 nights
CZK 150 - person/day when less 7 nights
Capability 50 persons
Applications: Ing. Petr Dusbaba, 549 37 Žďárky 108, Czech Republic
tel: +420 491 482 977 (privat), +420 602 628 968 (GSM)
e-mail: sachytjnachod@seznam.cz or p.dusbaba@tiscali.cz
with accomodation up to 05.06.2006 obligatory
Tournament director: Ing. Petr Dusbaba, č.p. 108, 549 37 Žďárky
tel: +420 491 482 977 (privat), +420 602 628 968 (GSM)
e-mail: p.dusbaba@tiscali.cz
Organisation stuff: Ing Petr Dusbaba - Club President
Ing. Jan Mojžíš, Ing. Michal Cerha, Zdeněk Král, Jan Novotný - members of Club Comittee
Refreshment ensured for all time of tournament!
You are welcome!
Náchod and neighbourhood on internet: www.enachod.cz
nachodsko.cz/isna/start.htm
www.nachodsko.info
www.mestonachod.cz/default.asp
www.travel-profi.cz/nach.htm
www.trasovnik.cz/k_khrad/nachod/nachod.asp
www.nachod.cz/index.html
www.pruvodce.com/nachod
guide.travel.cz/71